Important nuclear power plants of India for up police, upsssc, ssc


Important nuclear power plants of India for up police, upsssc, ssc

#
NUCLEAR POWER PLANT
STATES
1
TARAPUR
MAHARASHTRA
2
TROMBEY
MAHARASHTRA
3
RAUATBHATA
RAJISTHAN
4
NARORA
UTTAR PRADESH
5
KALPAKKAM
TAMIL NADU
6
KUDANKULUM
TAMIL NADU
7
KAKRAPUR
GUJARAT
8
CAIGA
KARNATAKA


Previous
Next Post »

Popular Posts